October’s top stories: IML installs Xeikon press, Rise in plain tobacco packaging

Image: The Xeikon 3500 digital colour press. Photo: courtesy of Xeikon International BV.  • Xeikon
  • FaerchPlast
  • Tosca
  • Mossberg