October’s top stories: IML installs Xeikon press, Rise in plain tobacco packaging

Xeikon-L
Image: The Xeikon 3500 digital colour press. Photo: courtesy of Xeikon International BV.