API provides Micro Glitter foil for Viniq Shimmery Liqueur’s retail box