Tuomaan Kalatukku selects EcoFishBox from Stora Enso

EcoFishBox
Tuomaan Kalatukku selects EcoFishBox from Stora Enso to replace its current EPS packaging. Credit: Stora Enso.